سه بازیگر صحنه تاریخ

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

سه بازیگر صحنه تاریخ
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهزاد: حالا این پرورش قابلیت یعنی چی؟ بیت العدل اعظم می‌فرمایند: «بالا بردن سطح توان‌مندی سه شرکت‌کننده در این اقدام جمعی یعنی افراد، جامعه و مؤسّسات.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه