Program Picture

سیاست نه، چرا؟

وطن پرستی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهزاد: بعضی‌ها فکر می‌کنن که وقتی وطنت رو دوست داشتی یعنی باید سعادت و آبادانی اونو به بقیه دنیا ترجیح بدی، اما از دید بهائی سعادت هر فرد در گرو سعادت جمعه، سعادت هر کشور در گرو سعادت همه کشورها و در سعادت کل مردم جهانه.
شیما: از اون مثال بدن انسان هم میشه اینجا استفاده کرد. یه سلول نمی‌تونه به خوبی و خوشی توی یه بدن بیمار زندگی کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه