نواندیشی کامل در روابط اجتماعی

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

نواندیشی کامل در روابط اجتماعی
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

شیما: یه مثال دیگه از نشونه‌های این که روابط بشری احتیاج به نواندیشی کامل دارن، مسائل اقتصادیه.
بهزاد: به نظرم این قضیه خودش خیلی گویاست. بیت العدل اعظم می‌فرمایند: «تمرکز ثروت در دست گروهی کوچک از سکنه‌ کره‌ زمین نشان می‌دهد که روابط بین بخش‌های گوناگون اجتماع که اکنون به ‌صورت جامعه‌ای جهانی در‌ آمده چگونه از بنیان به غلط طرح‌ریزی شده است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه