سیاست نه، چرا؟

سیاست نه، چرا؟

«سیاست نه، چرا؟» عنوان برنامه ۱۲ قسمتی است که به مناسبت ایام عید رضوان ۱۳۹۸ تهیه شده است. موضوع اصلی این برنامه بحث و بررسی و مروری بر پیام مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ بیت العدل اعظم، شورای عالی حاکمه جامعه بهائی، می‌باشد.

«سیاست نه، چرا؟» عنوان برنامه ۱۲ قسمتی است که به مناسبت ایام عید رضوان ۱۳۹۸ تهیه شده است. موضوع اصلی این برنامه بحث و بررسی و مروری بر پیام مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ بیت العدل اعظم، شورای عالی حاکمه جامعه بهائی، می‌باشد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه