ایجاد تقلیب فردی و پی‌ریزی ساختارهای اجتماعی

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

ایجاد تقلیب فردی و پی‌ریزی ساختارهای اجتماعی
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

شیما: البته همون طور که بیت العدل اعظم هم می‌فرمایند پیاده کردن این اصول و آرمان‌ها و همچنین ایجاد تحول در افراد و همین طور بنای ساختارهای اجتماعی مناسب کار آسونی نیست.
بهزاد: البته نمی‌فرمایند که کار آسونی نیست، می‌فرمایند کار کوچیکی نیست، عین عبارتشون اینه: «تبدیل این‌ قبیل آرمان‌ها به واقعیت، ایجاد تقلیب در افراد و پی‌ریزی ساختارهای اجتماعی مناسب مطمئناً کار کوچکی نیست.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه