اصول زیر بنایی یگانگی

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

اصول زیر بنایی یگانگی
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

شیما: بعد بیت العدل اعظم از دو جریانی میگن که در حال حاضر در عالم در کاره، دو جریانی که دو عمل کاملا” متفاوت رو انجام میدن. یکی جهان کهن را متلاشی میکنه و از بین میبره،
بهزاد: و دیگری جهان تازه‌ای رو بر ویرانه‌های قبلی میسازه. جهانی مبتنی بر اصول روحانی‌ای مانند اصل یگانگی نوع انسان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه