قسمت ۲۶ – فقره‌ بیست و دوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۲۶ – فقره‌ بیست و دوم کلمات مکنونه فارسی
۱۸ خرداد ۱۳۹۹

ای پسر هوی

اهل دانش و بینش سال ها کوشیدند و به وصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها دویدند و به لقای ذی الجمال نرسیدند و تو نادویده به منزل رسیده و ناطلبیده به مطلب واصل شدی و بعد از جمیع این مقام و رتبه به حجاب نفس خود چنان محتجب ماندی که چشمت به جمال دوست نیفتاد و دستت به دامن یار نرسید فتعجبوا من ذلک یا اولی الابصار.

فقره بیست و دوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه