قسمت ۱۱ – فقره‌ هشتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۱ – فقره‌ هشتم کلمات مکنونه فارسی
۲۷ بهمن ۱۳۹۸

ای پسر عز

در سبیل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار. قلب را به صیقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما.

فقره هشتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه