ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۱
۰۷ مرداد ۱۳۹۸

– داشتن ثروت هیچ نوع مغایرتی با یک زندگی روحانی ندارد.
– بخش اوّل سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه