ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۲
۱۴ مرداد ۱۳۹۸

– مکتب مادّی گرای غرب.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه