ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۴
۲۸ مرداد ۱۳۹۸

– شرایط ممدوحیّت کسب ثروت.
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه