آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی – بخش ۱
۰۴ شهریور ۱۳۹۸

– مفهوم گفتمان.
– بخش اوّل سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه