آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی – بخش ۴
۲۵ شهریور ۱۳۹۸

– تمدّن و مدنیّت عمومیِ کلّی (جهان روا).
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه