آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی – بخش ۳
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

– تغییرات اساسی در جریان روشنفکری ایران.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه