ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۳
۲۱ مرداد ۱۳۹۸

– فرآیند مؤسّسه آموزشی، همکاری علم و دین.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه