عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۴
۳۱ تیر ۱۳۹۸

– مسئله سیاست.
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه