عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۱
۱۰ تیر ۱۳۹۸

– جامعه بهائی در رابطه با امور سیاسی در ایران مورد صحبت‌های ضدّ و نقیض است.
– بخش اوّل سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه