پایه‌های مدنیتی پیشرو – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

پایه‌های مدنیتی پیشرو – بخش ۳
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

– چهار پایه اصلی برای بنای یک جامعه پیشرو.
– بخش سوم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه