پایه‌های مدنیتی پیشرو – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

پایه‌های مدنیتی پیشرو – بخش ۲
۲۶ فروردین ۱۳۹۸

– کمک به استقرار و بنای یک اجتماع پیشرو.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه