پایه‌های مدنیتی پیشرو – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

پایه‌های مدنیتی پیشرو – بخش ۱
۱۹ فروردین ۱۳۹۸

– آرزوی نوع انسان و اعتقاد بهائیان به تحقق آن.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه