درگذشت پروفسور احسان یارشاطر

Program Picture

سخنرانی

درگذشت پروفسور احسان یارشاطر
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

– به مناسبت وصول خبر درگذشت پرفسور احسان یارشاطر.
– سخنرانی آقای دکتر عباس امانت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه