عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۲
۱۷ تیر ۱۳۹۸

– اصولی که الهام بخش روش مدیریّت و حتّی بینش بهائی برای عالم است.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه