از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۶

Program Picture

سخنرانی

از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۶
۱۸ آذر ۱۳۹۸

– استبداد جهانی در آثار حضرت بهاءالله و در نامه به شاهان.
– بخش ششم و پایانی سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه