از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۳
۲۷ آبان ۱۳۹۸

– استبداد دینی و مذهبی در شاهنامه.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه