از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۴
۰۴ آذر ۱۳۹۸

– استبداد جهانی از نظر فردوسی در شاهنامه.
– بخش چهارم سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه