از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۵

Program Picture

سخنرانی

از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۵
۱۱ آذر ۱۳۹۸

– استبداد سیاسی و استبداد دینی در آثار حضرت بهاءالله و در نامه به شاهان.
– بخش پنجم سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه