ایران: تاریخ دوران نوین (کتاب) – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

ایران: تاریخ دوران نوین (کتاب) – بخش ۱
۲۵ آذر ۱۳۹۸

– دوره تاریخی که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر عباس امانت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه