ایران: تاریخ دوران نوین (کتاب) – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

ایران: تاریخ دوران نوین (کتاب) – بخش ۳
۰۹ دی ۱۳۹۸

– حضور نهضت بابی و آئین بهائی در جریان دراز مدّتی که در کتاب به آن پرداخته شده است.
– بخش سوم و پایانی سخنرانی آقای دکتر عبّاس امانت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه