Program Picture

آئین بهائی - کتاب

رهبری جامعه جهانی بهائی پس از حضرت عبدالبهاء
۲۶ دی ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: حضرت عبدالبهاء به موجب تعالیم پدر بزرگوار، خطوط اصلی نظم اداری جامعه جهانی بهائی را که …

***

ولایت امر و بیت‌العدل اعظم

حضرت عبدالبهاء به‌موجب تعالیم پدر بزرگوار، خطوطِ اصلی نظم اداری جامعه‌ی جهانی بهائی‌ را که ضامن هدایت و پیشبرد مقاصد آن‌ جامعه است در وصیّت‌نامه‌ی خویش ترسیم فرموده و دو مؤسسه‌ی «ولایت امر» و «بیت‌العدل اعظم» را به‌ عنوان بالاترین مراجع آن‌ج امعه و مؤسسات و تشکیلات آن تعیین و وظایفِ هر یک را به‌ تفکیک مشخّص فرمود. آن حضرت نوه‌ی ارشد خود شوقی ربّانی را به ‌عنوانِ وصی و «ولی امر‌اللّه» تعیین و حقِّ تبیینِ آیات، یعنی توضیح و تشریحِ معانیِ صحیحِ آیاتِ نزولی را منحصراً به ‌حضرتش تفویض نمود. هم‌چنین شرایطی‌ را ‌که باید وصی او دارا باشد تا بتواند به نوبه‌ی خود به‌عنوان ولی امر جامعه‌ی جهانی بهائی تعیین گردد، معلوم فرمود. حضرت عبدالبهاء به ‌علاوه در وصیّت‌نامه‌ی خویش نحوه‌ی انتخاب بیت‌العدل اعظم را که مقدّر است بنا به اراده‌ی شارع آیین بهائی در آینده‌ی ایّام عهده‌دار اداره‌ی امور جامعه‌ی جهانی بهائی گردد، ترسیم فرمود. طیّ سنوات ولایت امر از سال 1921 تا 1957 نظم اداری جامعه‌ی بهائی پایه‌گذاری گردید و دیانت بهائی پیشرفتی چشمگیر در سطح جهانی حاصل نمود و شرایط لازم برای انتخاب بیت‌العدل اعظم فراهم گردید. حضرت شوقی ربّانی در طول دوره‌ی ولایت امر علاوه ‌بر مکاتباتِ عدیده با جوامع بهائی به ‌منظور هدایت و الهام‌ بخشیدن به ‌فرد‌ فرد بهائیان و تأسیسات نظم اداری، آثار متعدّدی را از فارسی و عربی به‌ انگلیسی ترجمه فرمود. صعود آن‌ حضرت در نوامبر سال 1957 میلادی در شهر لندن به‌ لحاظ ابتلا به‌ بیماری آنفلوانزا واقع گردید. چون شرایطی را که حضرت عبدالبهاء در وصیّت‌نامه‌ی خویش برای احراز مقام ولایت امر تعیین فرموده بود، حاصل نگردید، لذا حضرت شوقی ربّانی اقدام به‌ تعیین ولی امر پس ‌از خود نفرمود.

بهائیان عالم پس ‌از صعود حضرت شوقی ربّانی و تا انتخابِ بیت‌العدل اعظم در سال 1963 با اشتیاق تام به ‌اکمال و اتمام نقشه‌های ترسیمی توسّط آن ‌حضرت اقدام نمودند. بیت‌العدل اعظم که از سال 1963 به‌ بعد مسئولیّت رهبری و اداره‌ی جامعه‌ی جهانیِ بهائی ‌را به ‌عهده دارد و بالاترین مرجع اداری بهائیان عالم به‌ شمار می‌رود، مرکّب از 9 نفر عضو است که هر پنج‌ سال یک‌بار از طرف اعضاء محافل روحانی ملّی تمامی کشورهای جهان انتخاب می‌شود. این ‌مرجع مسئول و محرّک اصلی اجرای حدود و احکام و نظاماتِ دیانتِ بهائی در بین بهائیان عالم است. هم‌چنین اختیار وضع و فسخ قوانین متناسب با زمان، سوای آنچه توسّط خود بنیان‌گذار شریعت بهائی وضع گردیده و پاسخ به ‌سؤالات و حلّ و رفع مشکلات و ارائه‌ی طریق کلّاً به‌عهده‌ی بیت‌العدل اعظم واگذار شده است. چون اختیار تبیین آیات نزولی شارع آیین بهائی، یعنی تفسیر و تشریح معانی دقیقه‌ی آن‌ها از جمله وظایف حضرت شوقیِ ربّانی، ولیّ امر بهائی، به ‌شمار می‌رفت، لذا خارج از حدود وظایف بیت‌العدلِ اعظم خواهد بود.

کتب و آثار دیانت بهائی

آثار مستند دیانت بهائی منحصر به کتب، رسالات، مکاتیب، توقیعات و پیام‌های مراجع زیر است:

حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقی ربانی، بیت العدل اعظم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه