۱۵ بهمن ۱۴۰۲

بیت العدل اعظم

در آئین بهائی حضرت بهاءالله طرح بدیعی را به وجود آورده و آن یک انجمن بین‌المللی است که به واسطه محافل روحانی ملی و انتخاب اعضای آنها به وجود می‌آید. نامش بیت العدل یا بیت عدل عمومی است. این بیت العدل نه تنها مرکز اتصال و ارتباط محافل ملی تمام جهان است اما وظیفه دیگری نیز طبق دستور حضرت بهاءالله دارد که تا قرون آینده، آئین بهائی را تازه و موافق زمان نگاه می‌دارد. یعنی حضرت بهاءالله کلیات اصول آئین خویش و عبادات را که از قید زمان و مکان بیرون است تعیین و تأسیس و عبادات را معین فرموده است که تغییر نمی‌یابد ولی تشریع و وضع قوانینی که برای تمشیت امور جامعه لازم است به بیت العدل اعظم واگذاشته است و بیت العدل از شارع امر بهائی اختیار یافته به تناسب نیاز هر زمان قوانین لازم را تشریع نماید. 

اختیارات بیت العدل اعظم

شارع آئین بهائی حضرت بهاءالله است. حضرت عبدالبهاء و ولی امرالله مأمور به تبیین و توضیح آیاتش بودند و در آن میدان اختیار تام داشته‌اند اما همان شارع و بنیان‌گذار آئین بهائی به بیت العدل اعظم قوه تشریعی واگذار فرموده. این هیئت که برترین نهاد تشکیلاتی بهائی است می‌تواند احکام و قوانینی را بر حسب اقتضای زمان مقرر نماید اما نمی‌تواند در احکامی که از قلم حضرت بهاءالله صادر شده تغییری دهد ولی می‌تواند احکامی را که بیت العدل در زمانی وضع کرده بیت العدل در زمان دیگر تعدیل نماید یا منسوخ سازد. به این ترتیب طی قرون و اعصار امر بهائی مطابق زمان پیش می‌رود و هرگز این آئین در تنگنائی که ادیان پیشین در آن گرفتار شده‌اند قرار نخواهد گرفت و همیشه با زمان پیش خواهد رفت.

انتخاب اعضای بیت العدل اعظم

بیت العدل اعظم هر پنج سال یک بار توسط اعضای محافل ملی انتخاب می‌گردد و تعداد اعضایش نیز نُه نفر است یعنی همچنان که نمایندگان محلی هر سال به نام انجمن شور روحانی در محلی که معمولاً مرکز محفل ملی کشور است جمع می‌شوند و محفل ملی [یا شورای ملی] را از بین بهائیان تمام کشور انتخاب می‌کنند، اعضای محافل ملی نیز هر پنج سال یک بار در مرکز جهانی بهائی مجتمع می‌گردند و از بین بهائیان جهان، نه فقط از بین اعضاء محافل ملی، نُه نفر را که لایق و توانا شمارند انتخاب می‌نمایند و آن نُه نفر تا پنج سال بر این خدمتِ مهم بین‌المللی اشتغال خواهند داشت.

[…] افراد بیت العدل با وجود آنکه عضو بالاترین نهاد این آئین‌اند در خارج از جلسه بیت العدل امتیازی با سایر بهائیان جهان ندارند و در داخل جلسات نیز روش کار که به اخذ تصمیم منتهی می‌شود عیناً با همان شیوه مشورت بهائی است.

برای اطلاعت بیشتر، به این وب‌سایت مراجعه کنید.


منبع:

هوشمند فتح‌اعظم، در شناسایی آئین بهائی، مادرید: بنیاد فرهنگی نحل، ۲۰۰۸.

سایر مقاله‌ها
post thumb
post icon

روزه در آئین بهائی

post thumb
post icon

نماز در آئین بهائی

post thumb
post icon

جرم این است

post thumb
post icon

نان بودن

news letter image

ثبت نام در خبرنامه