حضرت عبدالبهاء، شوقی افندی و بیت العدل اعظم

Program Picture

دمی با تاریخ

حضرت عبدالبهاء، شوقی افندی و بیت العدل اعظم
۰۴ فروردین ۱۳۹۶

پنجمین و آخرین قسمت «دمی با تاریخ» با بیانات حضرت عبدالبهاء درباره‌ نوروز آغاز می‌شود، و سپس به دو واقعه‌ مهم در سال‌های ابتدایی و میانی قرن ۱۴ خورشیدی می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه