Program Picture

دمی با تاریخ

قلعه ماکو
۰۱ فروردین ۱۳۹۶

در قسمت دوّم «دمی با تاریخ»، با ملاحسین بشرویه‌ای، نخستین مؤمن به دیانت بابی همراه شده، به قلعه‌ ماکو و ملاقات حضرت باب در نوروز ۱۲۲۷ خورشیدی می‌رویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه