قلعه شیخ طبرسی

Program Picture

دمی با تاریخ

قلعه شیخ طبرسی
۰۲ فروردین ۱۳۹۶

در این قسمت از «دمی با تاریخ» ابتدا نیم‌نگاهی خواهیم داشت به جشن نوروز بابیان در قلعه‌ شیخ طبرسی، سپس با آخرین عید زندگی حضرت باب آشنا خواهیم شد و نهایتاً به تاریخ آئین بهائی خواهیم رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه