Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره قدرت درون‌گراها
۲۸ آبان ۱۴۰۰

امروز به بخش‌هایی از سخنرانی خانم سوزان کین، نویسنده سرشناس امریکایی گوش می‌کنیم تحت عنوان «قدرت درون‌گراها». خانم کین توضیح میدن که چطور و چرا در جامعه امروز به برون‌گرایی بیشتر بها داده می‌شه در حالی‌ که تیپ شخصیتی افراد نباید لزوما ملاکی برای برتری اجتماعی آن‌ها باشه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه