زنان ایران در مسیر دست‌یابی به برابری از نگاه آقای کوروش یلدائی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

زنان ایران در مسیر دست‌یابی به برابری از نگاه آقای کوروش یلدائی
۱۹ خرداد ۱۴۰۲

در بخش سوم از گفتگوی امروز چند دقیقه‌ای پای صحبت‌های آقای کوروش یلدائی، فرزند نصرت غفرانی، یکی از ده زن بهائی اعدام شده در شیراز می‌شینیم. آقای یلدائی از اهمیت فداکاری این زنان و سایر زنان ایرانی در مسیر دست‌یابی به برابری جنسیتی و عدالت در جامعه می‌گن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه