Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۵۸
۱۹ خرداد ۱۴۰۲

در قسمت صد و پنجاه و هشتم از پادکست هفت، ابتدا در بخش خبر هفت، نگاهی داریم به گردهمایی که اخیرا در کشور ایتالیا با همکاری بهائیان این کشور برگزار شد و به بررسی نقش رسانه‌ها در تقویت انسجام اجتماعی پرداخت. در ادامه با آقای مازیار بهاری، مدیر رسانه ایران وایر، همراه می‌شیم و درباره دیدگاه ایشون در خصوص رویکرد جامعه بهائی در مورد برابری جنسیتی و عدالت‌خواهی می‌شنویم. در ایستگاه بعدی با خانم مهرانگیز کار، حقوق‌دان، درباره ریشه‌های اجتماعی نابرابری جنسیتی صحبت می‌کنیم. در انتها چند دقیقه‌ای پای صحبت‌های آقای کوروش یلدائی، فرزند نصرت غفرانی، یکی از ده زن بهائی اعدام شده می‌شینیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه