یک گفتگوی ساده

program picture

یک گفتگوی ساده

در یک گفتگوی ساده هربار با مهمان برنامه در خصوص یکی از دغدغه‌های اجتماعی انسان امروز گپی می‌زنیم و سعی خواهیم کرد از زاویه‌ای تازه به این پدیده‌ها نگاهی بیندازیم.
برای دسترسی به نسخه دیداری برنامه‌ها اینجا کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه