درباره اهمیت آزادی زن در جامعه امروز ایران

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اهمیت آزادی زن در جامعه امروز ایران
۱۵ مهر ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و خانواده، درباره اهمیت آزادی زن در جامعه امروز ایران گپی می‌زنیم. خانم ثابتان برامون از ابعاد مختلف این موضوع می‌گن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه