Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۲۴
۱۵ مهر ۱۴۰۱

امروز در صد و‌ بیست و چهارمین قسمت از پادکست هفت، با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و خانواده، همراه می‌شیم و درباره اهمیت آزادی زن در جامعه امروز ایران صحبت می‌کنیم. در ادامه فرانک برامون از دیدگاه آئین بهائی و هم‌چنین برخی از فعالیت‌های این جامعه برای دست‌یابی زنان به حقوق برابر با مردان می‌گه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه