Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۸۱
۲۸ آبان ۱۴۰۰

در هشتاد و یکمین قسمت از پادکست هفت، درباره دو تیپ شخصیتی یعنی برون‌گرا‌ها و درون‌گراها حرف می‌زنیم. با هم به صحبت‌های خانم سوزان کین نویسنده سرشناس امریکایی گوش می‌کنیم با عنوان «قدرت درون‌گراها». در بخش بعدی با بهمن و فرانک همراه می‌شیم و درباره فروتنی و تواضع گپی می‌زنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه