وحدت اساس ادیان

Program Picture

حرف امروز

وحدت اساس ادیان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دین همیشه و در هر زمان برای ما آدم‌ها لازمه، این دینه که باعث صلح نوع بشر میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه