Program Picture

حرف امروز

آزادی سیاسی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵

هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که آزادی به کسانی داده شود که ندانند چطور از آن استفاده کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه