عهد و میثاق – بخش ۱

Program Picture

حرف امروز

عهد و میثاق – بخش ۱
۳۱ فروردین ۱۳۹۵

وفای به عهد و میثاق دین الهی را از تفرقه و جدایی حفظ می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه