عهد و میثاق – بخش ۲

Program Picture

حرف امروز

عهد و میثاق – بخش ۲
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

عهد و میثاق در دیانت بهائی باعث اتّحاد دیانتی است که هدفش وحدت عالم انسانی و صلح عمومی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه