نیاز بشر به دین حقیقی

Program Picture

حرف امروز

نیاز بشر به دین حقیقی
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

“نیاز بشر به دین حقیقی” عنوانی است که برای این برنامه انتخاب شده است و در آن به لزوم تجدید ادیان و شرایط پذیرش دین جدید در هر زمان اشاره می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه