عالم امر – بخش ۲

Program Picture

حرف امروز

عالم امر – بخش ۲
۲۴ فروردین ۱۳۹۵

پیامبران الهی که در عالم امر از عوالم سه گانه حق، امر و خلق قرار دارند، دارای دو مقامند: الوهیّت و عبودیّت۔

news letter image

ثبت نام در خبرنامه