تطابق دین و علم و عقل

Program Picture

حرف امروز

تطابق دین و علم و عقل
۱۱ خرداد ۱۳۹۵

اگر ما ادیان الهی را خوب بشناسیم، خیلی از مشکلاتی که امروزه جهان با آن روبرو است برطرف خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه