Program Picture

برای آینده

جلسات دعا و نیایش: تولد یک ایده

۱۷ آبان ۱۴۰۲

نیایش جزء اساسی و تفکیک‌ناپذیر زندگی روحانی فرد و جوامع انسانی‌ست. از این طریق است که افراد و جوامع پیوند بی‌همتایی را که میان بشر و پروردگار عالمیان وجود دارد، به طور مستمر تقویت می‌کنند. این پیوند روابطی را مستحکم می‌سازد که به اجتماع تداوم می‌بخشند، روابطی میان افراد و عوامل مختلف جامعه و مؤسّسات آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه