Program Picture

مثل نسیم

جان کریسمن

۰۴ مهر ۱۴۰۱

داشتم درباره حضرت ابراهیم تحقیق می‌کردم. اگه این اسم رو تو اینترنت جستجو کنید می‌بینید که درباره حضرت ابراهیم تو ادیان مختلف روایات و داستان‌های متفاوتی هست، تو اون منبع که من می‌گشتم اینطوری طبقه‌بندی شده بود: ابراهیم در دیانت یهودی، ابراهیم در دین مسیحی، اسلام و در آخر هم یه قسمت بود به اسم ابراهیم در دین بهائی. این اولین باری بود که من درباره دین بهائی می‌شنیدم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه