ترانه‌های پر خاطره، خاطرات پر ترانه

ترانه‌های پر خاطره، خاطرات پر ترانه
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

چندین نسل با آهنگ‌هایی که او سراینده متن ترانه‌هایشان بوده زندگی کرده‌اند. بی آن که شاید نامش را بدانند. در این نامه به او پرداخته شده و به مرور خاطره‌هایی که پشت ترانه‌هایش پنهان است.

ثبت نام در خبرنامه